Welkom

'Zingen gaat over balans. Zij vindt in haar lessen de perfecte balans tussen het zijn van een kritische spiegel, een veilig vangnet, een stimulator en een beschermer. Daarbij kijkt ze naar het individu en voorziet ze de student van een bij hem/ haar passende aanpak, want niet iedereen heeft hetzelfde nodig en dat snapt zij.'

Lilian Farahani, sopraan en oud- studente van Marjan

Lees meer


Laatste nieuws en huidige activiteiten

Open Dag ArtEZ conservatorium 2021

Op zaterdag 13 november is het Open Dag op het ArtEZ Conservatorium in Zwolle.Wil je graag zang gaan studeren? Je bent van harte uitgenodigd tussen 10.00 -  16.00 uur. Dit studiejaar gaan we gelukkig weer helemaal live! Voor proeflessen, alle studieinfo en concerten!  

Plaatsvervangend hoofdvakdocent Prins Claus Conservatorium Groningen

Vanaf september 2021 zal Marjan tevens 1 dag per week tijdelijk werkzaam zijn als plaatsvervangend hoofdvakdocent zang aan het PCC in Groningen en daarmee onderdeel uitmaken van het zangteam aldaar onder leiding van collega Hanneke de Wit.

Premaster programma ArtEZ conservatorium

Vanaf september 2021 gaat het ArtEZ conservatorium van start met een officiele Premaster klassieke muziek. Deze premaster biedt de student een ruim pakket aan als voorbereiding op de definitieve Master. Voor meer info www.artez.nl    

Uitslag audities Groot Omroepkoor

Heel erg blij voor en trots op sopraan Yun Park die de audities van het Groot Omroepkoor heeft gewonnen en daarmee een vaste baan krijgt als 1e sopraan! Van harte gefeliciteerd,Yun!

Meeloopdagen ArtEZ 2021

De jaarlijkse meeloopweek op ArtEZ, waarbij je als toekomstige student de kans krijgt binnen te lopen, te luisteren en vragen te stellen in alle lessen en colleges die er worden gegeven, verloopt vanwege Corona dit jaar iets aangepast. Het is meer verspreid over enkele weken en zal ditmaal plaatsvinden in week 8-12-13, 2021 Heb je hiervoor interesse? Meld je dan aan bij M.vanWessel@ArtEZ.nl

COVID-19 en lockdown

Ondanks de zeer strenge lockdown en de daaraan verbonden restricties mag ik nog steeds ' live' lesgeven aan de ArtEZ studenten en in de privépraktijk. Deze lessen en coachings vallen nl. onder ' praktijkonderwijs'. Daarvoor ben ik dankbaar. Vooral voor de conservatoriumstudenten is het zo belangrijk dat er perspectief geboden wordt en er structuur en uitdaging blijft in hun studie.  Wel geef ik eens per maand een week online les om in het hoofdgebouw van ArtEZ rust en ruimte te creëren, ook voor andere afdelingen. Dit zal nog zeker tot mei 2021 zo voortduren.Toelatingsexamens in april  2021 zullen dan ook niet ' live' plaats kunnen vinden, helaas! We werken strikt volgens alle maatregelen en regels van het RIVM. Zodra er klachten zijn bij mij of de betreffende zangers wordt de les verplaatst of vindt die plaats via Zoom. Op dat gebied heb ik veel bijgeleerd afgelopen jaar en de lessen zijn inmiddels dan ook effectief en constructief. Laten we positief blijven en hopen op betere tijden voor de podiumkunsten. Jong talent heeft het zo nodig om vaak op het podium te staan om zoveel mogelijk ervaring op te doen in dit prachtige maar ook veeleisende vak.