Persoonlijke visie

In deze tijd wordt er in de klassieke muziekwereld meer en meer geëist van jonge, aankomende zangers. Daar staat tegenover dat het aantal beschikbare plekken om te werken, ervaring op te doen en te groeien steeds meer is afgenomen.

Ook van jong zangtalent dat graag wil worden toegelaten op een conservatorium of muziekvakopleiding wordt steeds meer verwacht. De studietijd is maar relatief kort en daarom is het zaak al in de aanloop naar het toelatingsexamen over zoveel mogelijk vaardigheden te beschikken. Ze kunnen daardoor optimaler en intensiever van hun studietijd profiteren.

Bij operastudio’s worden aan steeds jongere zangers steeds hogere eisen gesteld als het gaat over technische vaardigheden, acteren, rollenstudie, uiterlijk en inzetbaarheid in een operahuis. Ook bij professionele koren en ensembles wordt streng op kwaliteit geselecteerd en komen zangers steeds jonger voorzingen.

Juist daarom is het zo belangrijk om te werken aan de zaken die ik beschrijf op mijn webpagina over de privéstudio.

Toch ben ik er van overtuigd dat het juist in deze tijd zo belangrijk is en blijft om de rust en de tijd te nemen de stem te laten ontwikkelen. Natuurlijk is dat per stemvak verschillend soms, maar het gaat erom je niet teveel te laten opjagen door deze tendensen. Voor mij als docent geldt dit net zo goed. Leren zingen is niet alleen maar een kwestie van hard en veel studeren, maar nog veel meer een proces van persoonlijke, lichamelijke, geestelijke en muzikale rijping.

Ik vind het elke dag weer een groot voorrecht mijn bijdrage te kunnen leveren aan deze processen en jonge zangers hun weg te laten vinden in dit fantastische vak, waarbij alle facetten van hun persoonlijkheid en muzikaliteit aan bod kunnen komen.

Het blijft elke keer weer een spannend proces de stem te zoeken en te vinden die helemaal gaat passen bij wie de zanger is als mens.

In mijn eigen studeren en zingen was ik overigens altijd erg ongeduldig; soms stond ik te stampvoeten in mijn studeerkamer als ik niet meteen het gewenste resultaat bereikte!

Met mijn leerlingen blijk ik over veel meer geduld te beschikken. Ik geef het niet snel op met ze en blijf erin geloven, ook als het even tegenzit!

Mijn streven is de student op te leiden tot grote vocale zelfstandigheid, zodat die op eigen kracht en energie het podium op kan gaan zonder blokkades en belemmeringen. Ik werk volgens het coachende model, waarbij niet het voor de hand liggende ‘de student leren zingen’ voorop staat, maar juist ‘de student aan te moedigen zichzelf te leren zingen’. Het mooiste moment is - paradoxaal genoeg - aangebroken als ik mezelf als docent dus overbodig heb gemaakt!